Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2022.01.07)
903

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:

2021 оны 12-р сарын 24-өөс 2022 оны 01-р сарын 07-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Израйль, Канада, Бүгд найрамдах Бенин, Португал, Болгар, Их Британи зэрэг улс орны газар нутагт хүний болон нүүдлийн, тэжээвэр шувуудын дунд бүртгэгдсэн (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүснэгт 1, зураг 1 ээс харна уу).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter