ЗӨСТ
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад сургалт хийлээ
605

Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвөөс жил бүр зорилтот бүлгийн албан байгууллага, ард иргэдэд мал амьтнаас хүнд халдварладаг халдварт өвчнүүдийн өнөөгийн байдал, урьдчилан сэргийлэх талаарх сургалтыг хийж, ард иргэдийн мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлдэг.

Бид 2017 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ерөнхий боловсролын Номгон, Эрдэм, Номуундалай, Эрдэнэмандал сургууль, Политехникийн коллежийн сурагчдад “Зоонозын халдварт өвчнөөс сэргийлэе” сургалтыг 200 сурагчдад зохион байгуулж, 165 зурагт хуудас тараан ажиллаа.

Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter