Шувууны томуу
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ 2018 оны 01-р улирлын байдлаар
394

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2018 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна (Хүснэгт 1).

Дэлгэрэнгүй

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter