• Зөвлөгөө
  Шувууны томуу өвчнөөс сэргийлье

  Монгол оронд 2005-2011 онд ихэвчлэн 05-р сард шувууны томуугийн өвчлөлд усны шувуудад буюу нугас, галуу, хун төрлийн нийт 366 нүүдлийн зэрлэг шувууд өртөж,  7 удаагийн тохиолдол бүртгэгдсэн.  Шувууны томуу нь аливаа улс орны хил хязгаараас үл хамааран нүүдлийн шувуудаар дамжин халдварлах боломжтой ба Азийн зарим оронд шувууны томуугийн өндөр хоруу чанартай А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн ...read more →

  2958
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ 2018 оны 01-р улирлын байдлаар

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2018 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна (Хүснэгт 1). Дэлгэрэнгүй

  1311
 • Таны мэдлэгт
  Шувууны томуу өвчин

  H5N1 вирүст халдвар: Шувууны томуу нь вирүсээр үүсгэгддэг амьсгалын замын халдварт өвчин юм. Агаар дуслын болон шууд хавьтлын замаар хурдан тархдаг. Хүний томуугийн вирүс нь гадаад орчинд, ялангуяа чийгшил багатай агаар бүхий хүйтэн орчинд хэдэн цагаар ч үржих чадвараа хадгална. Тэжээвэр шувууд нь зэрлэг шувуудтай тэжээл, ус бэлчээрээр шууд нийлж байдаг нь нүүдлийн шувуудаас тэжээвэр ...read more →

  4720
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуу өвчний тохиолдол, тархалтын нэгдсэн мэдээ (2017 он)

  2017 онд Дэлхийн улс орнуудад шувууны томуугийн А хүрээний H5N1 вирусын хүний өвчлөл (4), зэрлэг болон тэжээвэр шувуудын дундах өвчлөл (146565), A (H7N9) вирусын хүний өвчлөл (756) тус тус бүртгэгдсэн бол А (H5N6) вирусын хүний өвчлөл нэмж бүртгэгдээгүй байна. Дэлгэрэнгүй

  1965
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.12.31)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 12-р сарын 16-аас 12-р сарын 31-ний хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  2241
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.12.16-ны байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 12-р сарын 01-ээс 12-р сарын 16-ны хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  5955
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.11.30-ны байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 11-р сарын 15-аас 11-р сарын 30-ны хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  1258
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.11.15-ны байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 11-р сарын 01-ээс 11-р сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  868
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.11.01-ний байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 10-р сарын 16-аас 10-р сарын 31-ний хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  1935
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.10.15-ны байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 10-р сарын 01-ээс 10-р сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  827
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter