Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.18)
197

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 613 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 58(9.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 547(89.2%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.2%) хумхаа, 5(0.8%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter