Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.08.24)
635

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны 8 дугаар сарын 24-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1170 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 104(8.9%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1040(88.9%) хачигт
халдвар, 12(1.0%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 7(0.6%) боом, 6(0.5%) тарваган тахлын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter