ЗӨСТ
Сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгууллаа
1073

Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” сэдвээр сургагч багш бэлтгэх сургалтыг өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эх баригч нар сум, сум дундын эх баригч бага эмч нарыг оролцуулан  зохион байгууллаа.

Сургалтанд хамрагдсан сургагч багш нар сургалтын дадлага ажлыг эрүүл мэндийн салбарын хамт олны дунд эрүүл мэндийн боловсрол болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаар шинэ мэдлэг өгөх, мэдээ мэдээлэлээр хангах, мэдлэгийн түвшинг үнэлэх зэрэг өртөөчилсөн хэлбэрээр зохион байгуулсан нь маш үр дүнтэй богино хугацааны сургалт боллоо. Энэхүү сургалтанд Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв хамт олон идэвхитэй оролцлоо.

Өмнөговь Зоонозын өвчин судлалын төв

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter