• Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.08.03)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1111 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 99(8.9%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1001(90.2%) хачигт халдвар, 2(0.2%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.5%) боом, 2(0.1%) тарваган тахлын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  476
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.07.27)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1080 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 97(9%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 974(90.1%) хачигт халдвар, 2(0.2%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.5%) боом, 1(0.1%) тарваган тахлын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  508
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.07.20)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 7 дугаар сарын 20-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1060 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 88(8.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 963(90.8%) хачигт халдвар,  2(0.2%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.6%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  584
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.07.06)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 7 дугаар сарын 06-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1028 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 75(7.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 944(91.8%) хачигт халдвар, 2(0.2%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.6%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  1025
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.06.22)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 949 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 65(6.8%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 875(92.2%) хачигт халдвар, 2(0.2%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.6%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  564
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.06.15)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 875 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 64(7.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 802(91.7%) хачигт халдвар, 2(0.2%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  576
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.06.08)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 827 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 61(7.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 757(91.5%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  488
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.31)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 764 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 60(7.8%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 696(91.1%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 5(0.6%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  539
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.25)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 725 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 59(8.1%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 658(90.7%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 5(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  499
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.18)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 613 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 58(9.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 547(89.2%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.2%) хумхаа, 5(0.8%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  566
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter