Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.05.21)
1496

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2021 оны 05-р сарын 07-21-ний хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Словак, Өмнөд Африк, Мали, Герман, Болгар, Румин, Төвөд зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудын дунд илэрсэн байна. (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter