• ЗӨСТ
  Шувууны тандалт судалгаа хийлээ

  Архангай аймгийн ЗӨСТ-ийн 2020 оны шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны 06-р сарын 05-аас Тариат сумын Тэрхийн цагаан нуур, Хунт, Ноот, Хөдөө зэрэг нууруудад  ус, намгийн шувуудын тандалт судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Тандалтаар  нүүдлийн шувууд олноор цуглардаг 18 цэгт газарт шувууны тооллого хийж, шувууны зүйлийн бүрдлийг тогтоон, үхсэн шувууны хайгуул хийж, нуур орчим оршин суугаа иргэдэд шувууны ...read more →

  260
 • ЗӨСТ
  Сургалт зохион байгууллаа

  Дундговь аймгийн ЗӨСТ нь Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Баянжаргалан, Гурвансайхан сумын эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулж Коронавируст халдвар (Covid-19) -ын тандалт сэргийлэлтийн түр заавар бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр эрүүл мэндийн байгууллагын чиг үүрэг, хариу арга хэмжээний зохион байгуулалт, голомтын халдваргүйтгэл сэдвээр сургалт  зохион байгууллаа. Мөн сургалтын үеэр хувийн хамгаалах хэрэгсэл өмсөх, тайлах дадлага хийлгэж, мэргэжил арга зүйн ...read more →

  364
 • ЗӨСТ
  Баянхонгор аймгийн ЗӨСТ Өлзийт сумд ажиллалаа

  Баянхонгор аймгийн ЗӨСТ 2020 оны 05-р сарын 14-ний өдөр Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын Онцгой комисс, Эрүүл мэндийн төвийн эмч, ажилчид нийт 25 албан хаагчдад “ЭМС-ын А/160 тушаал”, “Боом сэжигтэй дуудлага” сэдэвт сургалт хийж, 30 ширхэг санамж хуудас тараалаа. Тус сумын голомтот нутагт оршин суудаг иргэдэд эрүүл мэндийн үзлэг, тандалт судалгаа хийсэн. Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин ...read more →

  493
 • ЗӨСТ
  Боом өвчний голомтын шинжилгээ хийж байна

  Архангай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2020 оны 05-р сарын 09-өөс эхлэн Өндөр-Улаан сумын Баянгол багийн Сонгины ам, Цуурайн ам, Бэлхи багийн Их шавар, Улаан хад зэрэг хүн, малын боомын өвчлөл бүртгэгдсэн газраас нийт 220 боомын шинжилгээний сорьц цуглууллаа. Боомын голомтын шинжилгээгээр цуглуулсан сорьцонд лабораторийн шинжилгээ хийгдэж байна. Мөн голомтот нутгийн эрсдэлт бүлгийн иргэдээс боом ...read more →

  517
 • ЗӨСТ
  Тандалт судалгаа хийлээ

  Баянхонгор аймгийн ЗӨСТ 2020 оны 05-р сарын 01-05-ны өдрүүдэд Баянхонгор сумын нутагт хачгийн тархалт, нягтшил, зүйлийн бүрдэл, хачгаар дамжих халдварт өвчний байгалийн голомтын төлөв байдлыг тогтоох зорилгоор хайгуул хэлбэрийн тандалт судалгааг хийлээ. Баянхонгор сумын нутаг дэвсгэрт хачиг тархах боломжтой биотопыг сонгон 3 секторт 9 цэгт газрыг хамруулан бэлчээрээс 72 дарцаг/км-ээр 516 хачиг цуглуулав. Цуглуулсан хачгийг ...read more →

  431
 • ЗӨСТ
  Тандалт судалгаа хийлээ

  Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Ренчинлхүмбэ, Цагааннуур, Улаан-Уул, Ханх, Чандмань-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт хачгаар дамжих халдварын хүн амын дундах болон байгалийн голомтын тандалт судалгааг гүйцэтгэлээ. Хүн амын дундах тандалт судалгааны хүрээнд нийт 865 иргэнээс асуумж судалгааг авч, 305 өрхийн 1339 хүн амд зоонозын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж өгч, санамж хуудас тараав. ...read more →

  401
 • ЗӨСТ
  Говь-Алтай аймгийн ЗӨСТ тандалт судалгаа хийлээ

  Говь-Алтай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2020 оны 04-р сарын 15-18-ны  хооронд Говь-Алтай аймгийн Жаргалан, Тайшир, Дэлгэр сумын нутагт хачгаар дамжих халдварт өвчний байгалийн голомтын тандалт судалгаа болон ус, намгийн шувуудын ажиглалт судалгаа хийлээ. Говь-Алтай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв Нийтлэгдсэн огноо: 2020.05.08

  441
 • ЗӨСТ
  Хачгаар дамжих халдварын тандалт шинжилгээ хийлээ

  Архангай аймгийн ЗӨСТ 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу хачгаар дамжих халдварын тандалт судалгааг 2020 оны 04-р сарын 27-оос 05-р сарын 01-ний хооронд Хангай, Тариат сумын нутагт хийлээ. Тус тандалт судалгааны хүрээнд дээрх сумдын нутаг дэвсгэрт хачиг тархах боломжтой амьдрах орчинг сонгон 20 цэгт газрыг хамруулан газрын гадаргуу болон бог, бод малаас бэлчээрийн хачиг цуглуулав. ...read more →

  400
 • ЗӨСТ
  Баянхонгор ЗӨСТ тандалт судалгаа хийлээ

  Баянхонгор аймгийн ЗӨСТ 2020 оны 04-р сарын 21-24-ний өдрүүдэд галзуу өвчний голомтот бүс нутгийн хүн амын дунд галзуу өвчний мэдлэг, хандлага, дадлыг үнэлэх зорилгоор хүн амын дундах тандалт судалгааг хийлээ. Судалгаанд Баян-Өндөр сумын 3-р баг, Баянцагаан сумын 5-р багийн нийт 300 иргэнээс түүврийн аргаар асуумж судалгаа авч, урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, гарын авлага 300 ширхэгийг тараалаа. ...read more →

  410
 • ЗӨСТ
  Архангайн ЗӨСТ хачгаар дамжих халдварын тандалт шинжилгээ хийлээ

  Архангай аймгийн ЗӨСТ 2020 оны 04-р сарын 22-24-ний хооронд Архангай аймгийн Булган сумын нутагт хачгийн тархалт, нягтшил, зүйлийн бүрдэл, хачгаар дамжих халдварт өвчний байгалийн голомтын төлөв байдлыг тогтоох, хүн амын дунд тандалт судалгаа хийлээ. Тус тандалт судалгааны хүрээнд Булган сумын нутаг дэвсгэрт хачиг тархах боломжтой биоптопыг сонгон 5 цэгт газрыг хамруулан газрын гадаргуу болон малаас ...read more →

  447
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter