• ЗӨСТ
  Хачгаар дамжих халдварын хайгуул шинжилгээ хийлээ

  Говь-Алтай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвөөс 2019 оны 04-р сарын 24-30-ны хооронд хачгаар дамжих халдварын байгалийн голомтын тандал судалгаа, хайгуул шинжилгээг Говь-Алтай аймгийн Бигэр, Цогт, Баянтоорой сумдын нутаг Халзан сайр, Гэгээт, Хаяагийн гол, Хөх толгой зэрэг газруудад хийж, 618 бэлчээрийн хачиг 37 малын хачиг цуглууллаа. Мөн нутгийн ард иргэдэд хачгаар дамжих халдвараас сэргийлэх талаар яриа танилцуулгыг ...read more →

  85
 • ЗӨСТ
  Боомын байгалийн голомт хяналтын шинжилгээ хийлээ

  Говь-Алтай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2019 оны 04-р сарын 24-30-ны хооронд Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын Мянгай багийн Цэг, Бөгтөр зэрэг газруудад боомын голомт хяналт тандалтын шинжилгээ хийлээ. тус боомын голомт хяналтын тандалтын шинжилгээгээр хөрс шороо, малын үс ноос болон яснаас 10 сорьц материал дээжлэн авч тус төвийн лабориторит шинжилгээ хийгдэж байна. Мөн нутгийн ард ...read more →

  95
 • ЗӨСТ
  Хачгаар дамжих халдварын хайгуул шинжилгээ хийлээ

  Өвөрхангай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2019 оны 04-р сарын 29-өөс 05-р сарын 02-ны хооронд  хачгаар дамжих халдварын байгалийн голомтын тандалт судалгаа, хайгуул шинжилгээг Хайрхандулаан, Нарийнтээл сумдын нутаг Дархад, Эхэн бүрд, Бэлгэх, Цагаан толгой, Сөрт, Ягаан толгой, Хайрханы дэрс зэрэг газруудад хийж,  340 бэлчээрийн хачиг цуглууллаа. Хачгаар дамжих халдварын хүн амын тандалт судалгааг 120 хүнээс авч, ...read more →

  38
 • ЗӨСТ
  Тандалт судалгаа хийлээ

  Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2019 оны 04-р сарын 29-өөс 05-р сарын 01-ны өдрүүдэд боом өвчний хүн амын дундах тандалт судалгаа, золбин нохойн тоошил тогтоох судалгааг Баацагаан сумын Баянсайр 7-р багт, ус намгийн шувуудын ажиглалт тооллогыг Бөөнцагаан нууранд хийж гүйцэтгэлээ. Боом өвчний асуумж судалгаанд 100 хүнийг хамруулж, боом, бэтэг, галзуу, хачгаар дамжих халдварт өвчнөөс ...read more →

  34
 • ЗӨСТ
  Сургалт хийлээ

  2019 оны 04-р сарын 30-ны өдөр Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвөөс Баацагаан сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмч, ажилчдад Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 161 тоот тушаал, хачигт халдвар, боом, шувууны томуу өвчний талаар 1 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтаар нэгдүгээр зэргийн хамгаалах өмсгөлийн бэлэн байдал, өмсөж, тайлах дарааллыг шалгаж заавар өглөө. Уг сургалтад ...read more →

  39
 • ЗӨСТ
  Эмнэлгүүдэд сургалт хийлээ

  Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв нь Баянхонгор аймгийн 2019 онд магадлан итгэмжлэлд шалгуулах хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд ЭМС-ын А/160, А/161 тушаалуудыг даган мөрдөж буй үйл ажиллагаанд шалгалт хийж, тусгаарлах өрөөний стандарт, нөөцийн бэлэн байдалд хяналт үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг өглөө. Тус эмнэлгүүдэд 2019 оны 05-р сарын 03-ны өдөр “Зонхилон тохиолдох зоонозын халдварт өвчнүүд”, “Нэгдүгээр зэргийн өмсгөлийг ...read more →

  39
 • ЗӨСТ
  Архангайн ЗӨСТ хачгаар дамжих халдварын тандалт судалгаа хийлээ

  Архангай аймгийн ЗӨСТ-ийн 2019 оны календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу хачгаар дамжих халдварын тандалт шинжилгээг 2019 оны 04-р сарын 28-аас Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын нутагт хийлээ. Уг шинжилгээгээр дээрх сумын нутаг дэвсгэрт хачиг их тархалттай биоптопыг сонгон 7 цэгт газрыг хамруулан газрын гадаргуу болон бог, бод малаас 371 Der.nuttalli зүйлийн   хачиг дээжлэв. Мөн голомтот   нутгийн эрсдэлтэй бүлгийн ...read more →

  29
 • ЗӨСТ
  Сэлэнгэ ЗӨСТ нээлттэй хаалганы өдөрт оролцлоо

  Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулдаг төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах зорилготой нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2019 он 04-р сарын 30-ны өдөр Сэлэнгэ ОУХТ-д зохион байгуулагдлаа. Тус өдөрлөгт Сэлэнгэ аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв иргэдэд “Зоонозын халдварт өвчнүүд” сэдвээр эрүүл мэндийн сургалт, сурталчилгааг хийж, санамж хуудас тараан ажиллалаа. Мөн дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулан хачигт энцефалитын вакциныг эрсдэлт бүлгийн ...read more →

  33
 • ЗӨСТ
  Хачгаар дамжих халдвараас сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

  Хачгаар дамжих халдварын улиралчлалтай холбогдуулан Дундговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн эмч, мэргэжилтнүүд Дундговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын тасгийн эмч, мэргэжилтнүүдтэй хамтран  “Хачгаар дамжих халдвар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, биед шигдсэн хачгийг сугалж авах” сэдвээр 80 гаруй иргэд, үйлчлүүлэгчдэд сургалт зохион байгууллаа. Сургалтын үеэр иргэдийн сонирхсон асуултад хариулж, хачгаар дамжих халдвараас сэргийлэх гарын авлага тараалаа. Дундговь ...read more →

  46
 • ЗӨСТ
  Архангайн ЗӨСТ хачгаар дамжих халдварын тандалт шинжилгээ хийлээ

  Архангай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2019 оны 04-р сарын 18-21-ны өдрүүдэд хачгаар дамжих халдварын тандалт шинжилгээг Архангай аймгийн Эрдэнэбулган, Ихтамир сумын нутагт хийлээ. Дээрх сумдын нутаг дэвсгэрт хачиг тархах боломжтой биоптопыг сонгон 17 цэгт газрыг хамруулан газрын гадаргуу болон бог, бод малаас Der.nuttalli зүйлийн хачиг дээжлэв. Голомтот нутгийн эрсдэлтэй бүлгийн хүн амаас хачгаар дамжих ...read more →

  38
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter