• ЗӨСТ
  Архангай аймгийн Ихтамир сумын Хөхнуурын голомтоос эризипелойд, тарваган тахал өвчний эсрэг бие илэрлээ

  Архангай аймгийн ЗӨСТ тарваган тахлын өндөр идэвхтэй Хөхнуурын өр голомтод хийсэн тарваган тахлын шинжилгээгээр махчин шувуу, мэрэгч амьтны хөдөлгөөн, нягтшлыг тогтоож, мэрэгч амьтан, зэм үхдэл, амьтны үс ноолуур, мэрэгч амьтдын нүхний амсар дах гадны шимэгч, махчин шувууны гулигдас, ноохой зэрэг нийт 529 сорьц цуглуулж, лабораторийн шинжилгээ хийлээ. Шинжилгээний дүнгээр махчин шувууны шинэ гулигдаснаас тарваган тахал ...read more →

  150
 • ЗӨСТ
  Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ боомын голомт хяналтын шинжилгээ хийлээ.

  Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ нь 2022 оны 09 дүгээр сарын 05-аас 09 сарын 12-ны хооронд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй  баг Хөвсгөл аймгий Галт, Жаргалант сумын  нутгуудаар боомын голомт хяналтын шинжилгээнд 38 цэгт газраас 190 ширхэг дээж /хөрс/ цуглууллаа. Мөн дээрх сумдын нийт хүн амын дунд боом болон галзуу өвчний асуумж тандал судалгааг нийт 661 хүнийг хамруулан хийлээ. ...read more →

  59
 • ЗӨСТ
  Тарваган тахал түүнтэй хам тохиолдох халдварт өвчний байгалийн голомтын тандалт судалгаа хийлээ.

  Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 08 дугаар сарын 03-аас 08 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын Байдраг, Галуут сумын Цагаан туруутын цурав голомтын 36,000 га талбайд тарваган тахал түүнтэй хам тохиолдох халдварт өвчний байгалийн голомтын тандалт судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Тандалт шинжилгээгээр тарваган тахлын үндсэн агуулагч амьтад ...read more →

  87
 • ЗӨСТ
  Архангай аймгийн Чулуут сумын тарваган тахлын байгалийн голомтонд хяналт шалгалт хийлээ

  Архангай аймгийн ЗӨСТ-ийн баг тус аймгийн Чулуут сумын экологийн асуудал хариуцсан байцаагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, Хангай нурууны байгалийн цогцолборт газрын байгаль хамгаалагч нар хамтран 2022 оны 09 сарын 09-13-ны өдрүүдэд тарваган тахлын өвчний өндөр идэвхитэй  Өлзийт, Хүрэм багийн нутаг Хангал Даваат, Эгийн даваа, Бугат Ботгын гүүр, Гурван ангархай Цагаан сайр, Галуут, ...read more →

  64
 • ЗӨСТ
  Архангай аймгийн ЗӨСТ сургалт зохион байгууллаа.

  Архангай аймгийн ЗӨСТ “Халдвараас сэргийлэх хяналтыг чадавхжуулах” чиглэлээр Зоонозын шалтгаант халдварт өвчний байгалийн голомт идэвхтэй Эрдэнэбулган Хотонт, Хашаат  сумдад 2022 оны 8 сарын 29-нөөс сургалт хэлэлцүүлэг, дэмжлэгт хяналтыг зохион байгууллаа. Орон нутаг дахь ЗХӨ-ний өнөөгийн байдал, шинэ болон нутагшмал зоонозын халдварт өвчний тохиолдол, дэгдэлт , нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүссэн үед хэрэгжүүлэх хариу арга ...read more →

  77
 • ЗӨСТ
  Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ сургалт зохион байгууллаа.

  НҮБ-ын хүүхдийн ивээх сангийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Халдвараас  сэргийлэх хяналтыг сайжруулах” сургалтыг  орон нутгийн болон үндэсний түвшинд шинэ болон нутагшмал халдварын тохиолдол, дэгдэлт, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдал үүссэн үед хариу арга хэмжээг хамтран зохион байгуулах, үр дүнг үнэлэх дүгнэх, сургамж, туршлагаа хэлэлцэх, хамтарсан хариу арга хэмжээг сайжруулах, цаашдын үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлох,  халдвараас сэргийлэх ...read more →

  67
 • ЗӨСТ
  Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ сургалт зохион явууллаа.

  Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ-ийн эмч, мэргэжилтнүүд “Халдвараас сэргийлэх хяналтыг чадавхжуулах нь” сэдэвт сургалтыг Зоонозын халдварт өвчний байгалийн голомт идэвхтэй Хүрмэн, Баяндалай, Булган, Мандал-Овоо, Ханбогд, Цогтцэций сумдад сургалт, дэмжлэгт хяналтыг зохион байгууллаа. Орон нутаг дах зоонозын халдварт өвчний өнөөгийн байдал, шинэ болон нутагшмал зоонозын халдварт өвчний тохиолдол, дэгдэлт, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүссэн үед хэрэгжүүлэх хариу ...read more →

  52
 • ЗӨСТ
  Өмнөговь аймгийн ЕБС-дад халдваргүйтгэл хийлээ.

  Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ-өөс боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбогдуулан Даланзадгад сумын нийт 6 сургуулийн 27253м2, Хүрмэн, Баяндалай, Манлай сумын Ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн нийт 4581м2  талбайд урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэл хийлээ. Халдваргүйтгэл хийхэд хамтран ажилласан байгууллагуудад ажлын өндөр амжилт хүсье. Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв Нийтлэгдсэн огноо: 2022.09.05

  73
 • ЗӨСТ
  Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ тандалт шинжилгээ хийлээ

  Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ нь 2022 оны 08 дугаар сарын 15-аас 08 дугаар сарын 23-ыг дуустал 7 хоногт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тарваган тахлын байгалийн голомтын тандал шинжилгээг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг, Цагаан-Уул сумын 4 секторын 33,600 га талбайг хамруулан 24 удаа хайгуул хийж, махчин шувууны 33 гулигдас цуглуулан голомтын төлөв байдалд ажиглалт судалгаа хийлээ. Тандал шинжилгээний хүрээнд ...read more →

  96
 • ЗӨСТ
  Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ тарваган тахлын хайгуул шинжилгээ хийж гүйцэтгэлээ

  Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ нь байгууллагын үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөөний дагуу 2022 оны 06-р сарын 27-оос 07-р сарын 07-ыг дуустал Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох, Цагаан-Уул сумын 8 секторын 67600 га талбайг хамруулан 10 хоногт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тарваган тахлын байгалийн голомтын болон ус намгийн шувуудын хайгуул шинжилгээг Согоот-Булнайн өр голомтын 8 секторт 24 удаа хайгуул хийж, ...read more →

  84
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter